Stacja Brzeziny, Ul. Ostródzka 175, Warszawa 

Urząd m.st. Warszawy

Sprawdź jakość powietrza w dzielnicy Białołęka

Indeks 4 - dostateczny

Jakość powietrza jest dostateczna, zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia (szczególnie dla osób chorych, starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci) oraz może mieć negatywne skutki zdrowotne. Należy rozważyć ograniczenie (skrócenie lub rozłożenie w czasie) aktywności na wolnym powietrzu, szczególnie jeśli ta aktywność wymaga długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego.

 Od ponad 24 godzin utrzymuje się wysoki poziom pyłu PM10. Obecnie 178% zalecanego poziomu.

 Od ponad 24 godzin utrzymuje się wysoki poziom pyłu PM2.5, jest on najbardziej szkodliwy dla człowieka. Obecnie 383% zalecanego poziomu.

94 µg/m³ 
PM10
68 µg/m³ 
PM2.5
10.12.2023 21:30
 PM10 |  PM2.5 

Źródło danych:
Miasto Stołeczne Warszawa na licencji Creative Commons Attribution
Czas pozyskania danych źródłowych: 2023-12-10 21:30:00
Czas przetworzenia danych źródłowych: 2023-12-10 21:38:09

Serwis powietrze.waw.pl udostępnia przetworzone dane źródłowe w postaci wykresów, agregacji, zestawień, analiz i map na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 © 2023 e-mail: kontakt@powietrze.waw.pl