Stacja Jeziorki Południowe, Sarabandy 16/22, Warszawa 

Urząd m.st. Warszawy

Sprawdź jakość powietrza w dzielnicy Ursynów

Indeks 6 - bardzo zły

Jakość powietrza jest bardzo zła i ma negatywny wpływ na zdrowie. Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostała populacja powinna ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum. Wszelkie aktywności fizyczne na zewnątrz są odradzane. Długotrwała ekspozycja na działanie substancji znajdujących się w powietrzu zwiększa ryzyko wystąpienia zmian m.in. w układzie oddechowym, naczyniowo-sercowym oraz odpornościowym.

 Od ponad 24 godzin utrzymuje się wysoki poziom pyłu PM10. Obecnie 659% zalecanego poziomu.

 Od ponad 24 godzin utrzymuje się wysoki poziom pyłu PM2.5, jest on najbardziej szkodliwy dla człowieka. Obecnie 1527% zalecanego poziomu.

137 µg/m³ 
PM10
126 µg/m³ 
PM2.5
15.04.2024 19:00
 PM10 |  PM2.5 

Źródło danych:
Miasto Stołeczne Warszawa na licencji Creative Commons Attribution
Czas pozyskania danych źródłowych: 2024-04-15 19:00:00
Czas przetworzenia danych źródłowych: 2024-04-15 19:19:52

Serwis powietrze.waw.pl udostępnia przetworzone dane źródłowe w postaci wykresów, agregacji, zestawień, analiz i map na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 © 2024 e-mail: kontakt@powietrze.waw.pl