Stacja Bemowo-Lotnisko, Zachodzącego Słońca 25, Warszawa 

Urząd m.st. Warszawy

Sprawdź jakość powietrza w dzielnicy Bemowo

Indeks 2 - dobry

Jakość powietrza jest zadowalająca, zanieczyszczenie powietrza powoduje brak lub niskie ryzyko zagrożenia dla zdrowia. Można przebywać na wolnym powietrzu i wykonywać dowolną aktywność, bez ograniczeń.

 Od ponad 24 godzin utrzymuje się wysoki poziom pyłu PM2.5, jest on najbardziej szkodliwy dla człowieka. Obecnie 144% zalecanego poziomu.

29 µg/m³ 
PM10
22 µg/m³ 
PM2.5
30.09.2023 02:00
 PM10 |  PM2.5 

Źródło danych:
Miasto Stołeczne Warszawa na licencji Creative Commons Attribution
Czas pozyskania danych źródłowych: 2023-09-30 02:00:00
Czas przetworzenia danych źródłowych: 2023-09-30 02:08:02

Serwis powietrze.waw.pl udostępnia przetworzone dane źródłowe w postaci wykresów, agregacji, zestawień, analiz i map na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 © 2023 e-mail: kontakt@powietrze.waw.pl