Stacja Okęcie, Astronautów 17, Warszawa 

Urząd m.st. Warszawy

Sprawdź jakość powietrza w dzielnicy Włochy

Indeks 1 - bardzo dobry

Jakość powietrza jest bardzo dobra, zanieczyszczenie powietrza nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, warunki bardzo sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

 Od ponad 24 godzin utrzymuje się wysoki poziom pyłu PM10. Obecnie 151% zalecanego poziomu.

 Od ponad 24 godzin utrzymuje się wysoki poziom pyłu PM2.5, jest on najbardziej szkodliwy dla człowieka. Obecnie 1191% zalecanego poziomu.

1 µg/m³ 
PM10
0 µg/m³ 
PM2.5
30.09.2023 01:10
 PM10 |  PM2.5 

Źródło danych:
Miasto Stołeczne Warszawa na licencji Creative Commons Attribution
Czas pozyskania danych źródłowych: 2023-09-30 01:10:00
Czas przetworzenia danych źródłowych: 2023-09-30 01:15:51

Serwis powietrze.waw.pl udostępnia przetworzone dane źródłowe w postaci wykresów, agregacji, zestawień, analiz i map na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 © 2023 e-mail: kontakt@powietrze.waw.pl