Stacja Stara Miłosna, Cieplarniana 23, Warszawa 

Urząd m.st. Warszawy

Sprawdź jakość powietrza w dzielnicy Wesoła

Indeks 3 - umiarkowany

Jakość powietrza jest akceptowalna. Zanieczyszczenie powietrza może stanowić zagrożenie dla zdrowia w szczególnych przypadkach (dla osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci). Warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

 Od ponad 24 godzin utrzymuje się wysoki poziom pyłu PM10. Obecnie 143% zalecanego poziomu.

 Od ponad 24 godzin utrzymuje się wysoki poziom pyłu PM2.5, jest on najbardziej szkodliwy dla człowieka. Obecnie 326% zalecanego poziomu.

61 µg/m³ 
PM10
45 µg/m³ 
PM2.5
10.12.2023 21:10
 PM10 |  PM2.5 

Źródło danych:
Miasto Stołeczne Warszawa na licencji Creative Commons Attribution
Czas pozyskania danych źródłowych: 2023-12-10 21:10:00
Czas przetworzenia danych źródłowych: 2023-12-10 21:23:05

Serwis powietrze.waw.pl udostępnia przetworzone dane źródłowe w postaci wykresów, agregacji, zestawień, analiz i map na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 © 2023 e-mail: kontakt@powietrze.waw.pl