Stacja Ząbki, Dzika 36, Ząbki 

Ząbki
brak aktualnych danych
 PM10 |  PM2.5 

Źródło danych:
Miasto Stołeczne Warszawa na licencji Creative Commons Attribution
Czas pozyskania danych źródłowych: 2024-06-21 14:50:00
Czas przetworzenia danych źródłowych: 2024-06-21 15:10:49

Serwis powietrze.waw.pl udostępnia przetworzone dane źródłowe w postaci wykresów, agregacji, zestawień, analiz i map na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 © 2024 e-mail: kontakt@powietrze.waw.pl