Ostatnie dane z czujników jakości powietrza

średnia za ostatnie 60 minut, czujniki które nie działały w tym czasie nie są uwzględnione

Indeks jakości powietrza powyżej 2 oznacza smog

Warszawa

LokalizacjaIndeksPM10 µg/m³PM2.5 µg/m³Czas pomiaru
⇨ Praga-Północ
Szmulowizna, Objazdowa 317321 minut temu

Szacowane stężenie pyłów w dzielnicy Praga-Północ

Źródło danych:
Miasto Stołeczne Warszawa na licencji Creative Commons Attribution
Czas pozyskania danych źródłowych: 2024-06-21 16:40:00
Czas przetworzenia danych źródłowych: 2024-06-21 17:01:06

Serwis powietrze.waw.pl udostępnia przetworzone dane źródłowe w postaci wykresów, agregacji, zestawień, analiz i map na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 © 2024 e-mail: kontakt@powietrze.waw.pl