Ostatnie dane z czujników jakości powietrza

średnia za ostatnie 60 minut, czujniki które nie działały w tym czasie nie są uwzględnione

Indeks jakości powietrza powyżej 2 oznacza smog

Warszawa

LokalizacjaIndeksPM10 µg/m³PM2.5 µg/m³Czas pomiaru

Szacowane stężenie pyłów w dzielnicy Rembertów

Źródło danych:
Miasto Stołeczne Warszawa na licencji Creative Commons Attribution
Czas pozyskania danych źródłowych: 2024-04-15 16:50:00
Czas przetworzenia danych źródłowych: 2024-04-15 17:07:16

Serwis powietrze.waw.pl udostępnia przetworzone dane źródłowe w postaci wykresów, agregacji, zestawień, analiz i map na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 © 2024 e-mail: kontakt@powietrze.waw.pl